UPOMÍNKA NAROZENÍ ČESKÉHO ANARCHISTY ALOISE A. HOCHA

Ve středu 3. srpna 1888 se narodil český anarchista a člen České anarchistické federace Alois Adalbert Hoch.
Alois Adalbert Hoch (1888-1978) – poslední žijící anarchista ze „starých časů“ a člen ČAF. Narozen 3.8.1888 ve Staré Dobevi u Písku, zemřel 19.9.1978 v Praze. Ing., knihovník, autor popularizačních publikací o technice a dějinách, překladatel z němčiny, ruštiny, angličtiny, francouzštiny a italštiny. Byl posledním žijícím členem České anarchistické federace (z let 1904-1914) zemřel až v roce 1978. Pro anarchistické hnutí přeložil dvě knihy ruského anarchistického teoretika Kropotkina.
Syn učitele, maturoval poblíž rodiště na reálném gymnáziu v Písku v r. 1906. Po studiu na pražské a brněnské technice dosáhl titulu inženýra. V r. 1908 se ještě jako student oděný v čamaře účastnil pohřbu Sv. Čecha (fotografie ve Zlaté Praze). V r. 1909 se stal členem Federace českých anarchistů. Sblížil se s kladenskými dělníky a mosteckými horníky. Seznámil se s anarchistickou literaturou a začal publikovat v Zádruze, Mladém průkopníku, Kalendáři anarchistů, překládal zvláště z francouzské anarchistické literatury. Společně s S. K. Neumannem a jeho anarchokomunistickými skupinami se účastnil v r. 1921 zakládání KSČ. Stal se knihovníkem ministerstva veřejných prací (1920–41), dopravy (1941–45), techniky (1945–51) a nakonec stavebnictví (1951–55). Práce ve státních službách ho přiměla používat řady pseudonymů a značek (Junius, Le Haut, Dobevský, Kolovratský, ad, alad, js, Js, -us, aah, H. aj.).
Rozsáhlé použití pseudonymů v bohaté překladatelské i původní publicistice způsobilo, že podstatná část jeho tvorby s ním nebyla spojována, a zkreslovalo tak intelektuální význam jeho osobnosti v dějinách české kultury. Byl mimořádně sečtělý a znalý několika jazyků. To mu umožnilo přístup k původní francouzské, německé, ruské, angloamerické beletrii i odborné literatuře, se kterou seznamoval čtenáře v Červnu, Proletkultu, Kmenu, Komunistické revui, Panoramě aj., a to v ukázkách, komentářích i samostatných článcích. Napsal řadu původních knih nejen z dějin techniky, ale i z českých a světových dějin. Historie technické revoluce od 70. let 18. století až po první generace počítačů 20. století a historie revolučních zápasů o společenské osvobození (od vzpoury Spartakovy přes husitství, Pařížskou komunu 1871), Za 2. světové války byla jeho manželka vězněna v koncentračním táboře v Ravensbrücku. V té době a také po válce se věnoval reedicím svých nejčtenějších knih. Po vpádu sovětských vojsk do Československa v srpnu 1968 byl Hoch vyškrtnut z KSČ.
Překlady:
◦ P. A. Kropotkin: Mladým lidem. Sto let čekání, 1920;
◦ P. Kropotkin: Pospolitost, 1922;
Tento obsah bol zaradený v ČLÁNKY. Zálohujte si trvalý odkaz.